Zelfbeschikkend leven

Actieve oude dag in Ostbelgien

Na een lange en actieve loopbaan zijn er tal van goede redenen voor een nieuwe levensfase in een rustige en aangename omgeving. Mensen die hulp nodig hebben, krijgen heel wat ondersteuning in Ostbelgien, met name in de sociale sector wordt vrijwilligerswerk steeds belangrijker – zo is er toch een oplossing voor diensten die niet door professionele, betaalde krachten kunnen worden geleverd.

Huishoudelijke hulp zoals maaltijden aan huis, familie- en ouderenhulp of thuisverpleging en vrijwilligerswerk gaan hand in hand en bieden ouderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Op die manier kunnen de meeste mensen hun oude dag in hun vertrouwde omgeving doorbrengen: zo woont 95 procent van de 65-plussers thuis. De Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben helpt senioren om hun weg te vinden in de verscheidenheid aan diensten.

Mensen die niet thuis willen of kunnen blijven, kunnen in de Duitstalige Gemeenschap terecht in één van de acht rust- en verzorgingstehuizen met ultramoderne thuis- en zorgconcepten (bv. voor dementerenden), of in een vorm van dagopvang of opvang voor korte duur.

Leven met een beperking

In Ostbelgien horen mensen met een handicap erbij. We vinden het belangrijk dat ze op voet van gelijkheid aan onze samenleving kunnen deelnemen en zelf kunnen beslissen welke hulp ze willen aannemen.

Ook hier biedt de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben ondersteuning. De dienst begeleidt mensen met ondersteuningsbehoeften, op het gebied van onderwijs, opleiding, tewerkstelling enz.

U vindt hier ook sportverenigingen en een sportcentrum voor mensen met een beperking. Dankzij dat sportcentrum behaalden we al verschillende nationale en internationale successen: op de Special Olympics 2014 in België sleepten de Duitstalige sporters vier gouden medailles in de wacht.

Kinderen met een handicap gaan in Ostbelgien zo veel mogelijk naar een gewone school. Daar krijgen ze de nodige ondersteuning en worden ze onderricht in de belangrijkste sociale vaardigheden. Zo nodig kunnen de kinderen gedifferentieerd onderwijs volgen in het Zentrum für Förderpädagogik (ZFP). Daar krijgen ze naast gedifferentieerd onderwijs ook logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en psychologische ondersteuning.