Schoolonderwijs

Gratis kleuteronderwijs

In tegenstelling tot in Duitsland zijn kleuterscholen een integraal onderdeel van het Belgische onderwijssysteem. 95 procent van de Belgische kinderen gaat dan ook naar de kleuterschool. De allerkleinsten maken op de kleuterschool spelenderwijs kennis met de basisbeginselen van lezen en schrijven. De overgang van de kleuterschool naar de basisschool verloopt dus uitermate soepel en zorgeloos. En dan nog een belangrijk voordeel voor de ouders: de kleuterschool is volledig gratis.

Koploper in het aanleren van de eerste vreemde taal

Vanaf de eerste kleuterklas worden Oost-Belgische kinderen in de Duitstalige Gemeenschap ondergedompeld in vreemde talen – een goed concept waarvan het succes wetenschappelijk is bewezen: wie vroeg begint, kan gemakkelijker en sneller een nieuwe taal leren. Dit wordt bevestigd door een studie van de Europese Commissie uit 2014: Oost-Belgische kinderen behoren tot de koplopers bij het aanleren van de eerste vreemde taal; 98,5 procent van de kleuters en kinderen in het basisonderwijs leert namelijk de Franse taal.

Het Oost-Belgische onderwijssysteem

Na de derde kleuterklas gaan de kinderen op zesjarige leeftijd voltijds naar de basisschool. Het basisonderwijs duurt zes jaar..

In het basisonderwijs neemt het onderricht van vreemde talen toe naarmate de leerlingen in een hogere klas zitten, van aanvankelijk twee tot vijf lesuren per week. De vakken kunst, muziek en sport kunnen worden onderwezen in de eerste vreemde taal, d.w.z. in het Duits of in het Frans.

Daarna volgt er zes jaar middelbaar onderwijs. In het algemeen onderwijs wordt er ten minste vier uur Frans onderwezen. De niet-taalvakken kunnen voor de helft in het Frans worden onderricht.

Vanaf 15-jarige leeftijd kunnen jongeren kiezen voor een opleiding in het duale systeem. Leerlingen moeten verplicht twee uur Franse les volgen, maar oefenen hun Frans ook vaak actief in het bedrijf.

In het Duits studeren in België? Ja, natuurlijk!

Ostbelgien is terecht trots op zijn Autonome Hochschule (AHS), waar momenteel een opleiding tot leerkracht voor het lager onderwijs of het kleuteronderwijs, verpleegkundige en boekhouder kan worden gevolgd. Naast een theoretische basis wordt veel aandacht besteed aan de praktijk.

De bacheloropleidingen duren drie tot vier jaar en worden in heel Europa erkend. Een semester in Duitsland of Frankrijk studeren is perfect mogelijk en in het derde jaar zijn ook stages in het buitenland mogelijk. De diploma's van de verschillende landen worden zonder enig probleem erkend. In alle studierichtingen kan bij interesse een specialisatie worden gevolgd of een masterdiploma worden behaald.

Rust roest

Onderwijs is natuurlijk niet beperkt tot de schoolomgeving. En eindigt ook niet na voltooiing van de opleiding of studie. Iedereen moet de kans krijgen op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een leven lang leren staat dan ook centraal in Ostbelgien. Dat blijkt duidelijk uit het budget van meer dan 3,5 miljoen dat hiervoor wordt uitgetrokken.

"In Ostbelgien wird dem lebenslangen Lernen mit über 3,5 Millionen Euro eine bedeutende Rolle beigemessen."

Het aanbod in Ostbelgien is dan ook kleurrijk en gevarieerd. Zo kunnen volwassenen in alle fasen van hun leven iets passends vinden – zonder diplomavereiste of prestatiedwang. Of u nu man of vrouw, tiener of gepensioneerde, natuurliefhebber of computernerd, amateur-kok of sportliefhebber bent, er is een opleiding voor ieders interesses en capaciteiten.

Een overzicht van alle vervolgopleidingen vindt u in de database met vervolgopleidingen van de Bildungsserver (onderwijsserver) van de Duitstalige Gemeenschap of op de website van de Rat für Erwachsenenbildung (RfE).

Vervolgopleidingen voor leraren worden georganiseerd door de Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (AHS).

Leidinggevenden kunnen uitstekende managementvaardigheden aanleren in het seminarie- en evenementencentrum Seminar- und Eventzentrum Kloster Heidberg  in Eupen. De euregionale OpenBordersMBA wordt aangeboden door HEC-Ulg Liège in samenwerking met FH Aachen en de Universiteit Hasselt. De meeste deelnemers komen uit Duitsland, Nederland en België, maar ook uit andere landen van over de hele wereld.