Handelsbevordering

Hulp en financiering

Als u een bedrijf wilt uitbreiden of wilt oprichten, hebt u slechts twee zaken nodig:

  • goed advies
  • kapitaal

Zelfstandigen, oprichters van bedrijven, investeerders of projectpromotors vinden in de Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien (WFG) een strategische partner. De WFG biedt uitgebreid advies, van het eerste informatiegesprek over ondersteuning bij het opstellen van een businessplan tot ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen en leningen.

De risicokapitaalonderneming Ostbelgien Invest – kortweg OBI – ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen met financiële middelen en advies. Ze begeleidt oprichters van bedrijven bij het opbouwen van een solide financiële structuur voor hun bedrijfsidee, biedt risicokapitaal en ondernemerskennis aan start-ups en bevordert de uitbreiding van succesvolle bedrijfsideeën door middel van kapitaal en lang- en kortlopende leningen.

Industrie- en handelszones

Verschillende grote industrie- en handelszones geven Ostbelgien de nodige economische impuls. De uitstekende verbinding met het Europese verkeersnetwerk en de centrale ligging van Ostbelgien in de Europese Economische Ruimte bieden ideale omstandigheden voor bedrijven die zich in die industrie- en handelszones vestigen.

Overheidssubsidies vormen een extra hulpmiddel voor nieuwe investeerders om zich met succes in Ostbelgien te positioneren. Bovendien zijn bedrijfsterreinen in Ostbelgien nog betaalbaar in vergelijking met in de buurlanden. De industriezones in Eupen en Sankt Vith bieden zowel grote als kleine sectoroverschrijdende terreinen.

Economie en wetenschap

Economie en wetenschap gaan hand in hand dankzij de centrale geografische ligging, talrijke universiteiten, hogescholen, opleidings- en competentiecentra, onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten in de regio en de wetenschapsparken in de directe omgeving in Aken, Maastricht of Luik. Meer informatie is te verkrijgen bij de instellingen Wissenschaft für Ostbelgien und Innovationstranfer für Ostbelgien.

Hier krijgen zelfstandigen, oprichters van bedrijven, investeerders en projectpromotors deskundig advies:

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Industrie- und Handelskammer Eupen - Malmedy - Sankt Vith

Ostbelgieninvest

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien