In de Duitstalige Gemeenschap is de onderwijstaal in principe de taal van het taalgebied en dat is het Duits. Maar al vanaf de kleuterschool maken de kinderen spelenderwijs kennis met het Frans, hun eerste vreemde taal:

Als alternatief kunnen de lessen in het Frans worden gevolgd. Dan wordt Duits als eerste vreemde taal aangeleerd.

Het kleuteronderwijs in Ostbelgien is gratis, wat een positieve uitwerking heeft op de combinatie van werk en gezin en gelijke kansen in het onderwijs.

Een ander uniek kenmerk van het onderwijssysteem is de opleiding in het duale systeem, met een praktijkopleiding op school en in een bedrijf, waardoor lucratieve loopbaanmogelijkheden worden geboden.